Đối thoại với doanh nghiệp dệt may về cơ chế, chính sách

Ngày 23/11/2017 tại Hà Nội, Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS) đã tổ chức “Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp trong ngành dệt may về cơ chế, chính sách”. Hội nghị thu hút đông đảo doanh nghiệp dệt may trong nước và doanh nghiệp có vốn nước ngoài, cùng đại diện các Bộ, […]

Họp báo Hội nghị Tổng kết Hiệp hội Dệt May Việt Nam năm 2017

Chiều nay ngày 04/12/2017 tại Hà Nội, Hiệp hội Dệt May Việt Nam đã tổ chức buổi họp báo” Tổng kết, đánh giá hoạt động của năm 2017, trên cơ sở đó đề ra chiến lược phát triển ngành trong năm 2018 và giai đoạn tiếp theo”. Rất đông các phóng viên truyền hình, báo chí […]